Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Kary dla osób zarządzających za naruszenie praw konsumentów - nowe kompetencje Prezesa UOKiK

18 December 2018

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku istotnie rozszerzyła kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów i to nie tylko w zakresie usług rynku finansowego.

Ustawa wprowadza możliwość nałożenia kary na osobę zarządzającą w maksymalnej wysokości do 2 mln zł, a w przypadku osób zarządzających przedsiębiorcą z sektora finansowego – nawet do 5 mln zł. Kary będą wymierzane w tej samej decyzji administracyjnej, w której Prezes UOKiK nakłada karę na przedsiębiorcę.

Download PDF