Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący zmiany umowy w sprawie zamówienia w drodze zawarcia ugody

15 September 2016

W dniu 7 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) wydał wyrok w sprawie C-549/14, Finn Frogne. Odpowiadając na pytania prejudycjalne duńskiego Sądu Najwyższego, Trybunał wskazał, że ugoda między zamawiającym a wykonawcą służąca wyeliminowaniu istniejącego między nimi sporu nie może służyć wprowadzeniu istotnej zmiany do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Download PDF