Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Nowe Prawo restrukturyzacyjne i reforma Prawa upadłościowego

2 June 2016

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. ("Prawo restrukturyzacyjne"). Wprowadziło ono istotną reformę postępowań wobec niewypłacalnych dłużników polegającą na:

- wprowadzeniu nowych procedur restrukturyzacyjnych, umożliwiających restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika i zapobiegające jego upadłości, oraz
- istotnych zmianach Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 28 lutego 2003 r. (którego tytuł zmieniono na "Prawo upadłościowe") w celu uproszczenia "klasycznego" postępowania upadłościowego, zredukowania zbędnych formalności, przyspieszenia likwidacji oraz wprowadzenia innych zmian (takich jak zmiana testów niewypłacalności, zmiana pierwszeństwa zaspokajania należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków, wprowadzenie procedury przygotowanej likwidacji, wydłużenie niektórych okresów "ochronnych" dla transakcji zawieranych na przedpolu upadłości, zwiększeniu ochrony przed rozporządzeniami na szkodę masy układowej bądź upadłościowej, itd.).

Prawo restrukturyzacyjne wprowadza ważne, szeroko zakrojone zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczącym upadłości i restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników. Niniejsza publikacja sygnalizuje jedynie wybrane aspekty tej reformy.

Prawo restrukturyzacyjne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 14 lipca 2015 r. (poz. 978).

Download PDF