Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Kredyt bez przetargu

24 February 2016

W 2014 roku weszły w życie nowe unijne dyrektywy regulujące zamówienia klasyczne i sektorowe. Głównym celem ich uchwalenia było uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych w państwach członkowskich. Termin transpozycji dyrektyw upływa 18 kwietnia 2016 r.

W celu wdrożenia dyrektyw Ministerstwo Rozwoju pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp.). Projekt nowelizacji przynosi wiele zmian, z których jedna powinna mieć zauważalny wpływ na rynek bankowych produktów dłużnych. Chodzi o wyłączenie stosowania Pzp. do wyboru kredytodawcy.

Download PDF