Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

2 October 2015

11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która będzie określać warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej. Ma ona zastąpić dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.). 1 października 2015 r. ustawę przyjął Senat. Musi ona zostać jeszcze podpisana przez Prezydenta.

Zasadniczym celem nowej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (ang. Solvency II), a tym samym, wprowadzenie nowych, jednolitych dla wszystkich krajów UE wymogów kapitałowych i standardów zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.

Nowa ustawa wprowadza ponadto szereg postanowień o charakterze prokonsumenckim, które stanowią odpowiedź na toczącą się od miesięcy debatę dotyczącą praktyk na rynku bancassurance oraz próbę jego regulacji. W niniejszym opracowaniu koncentrujemy się na tej właśnie dziedzinie.


 

Download PDF