Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises Hillwood in connection with the increasing of financing for the construction of a logistics park in Zgierz

26 April 2024

Clifford Chance advises Hillwood in connection with the increasing of financing for the construction of a logistics park in Zgierz

Global law firm Clifford Chance advised Hillwood, a leading investor and developer, in connection with the increasing of the financing from Millennium Bank for the project in Zgierz to €29 million.

This financing will allow the construction of the second phase of Park Hillwood Zgierz I. The project includes the construction of a modern A-class warehouse building with an area of over 58,000 m². The park is located in Central Poland just 2.5 km from the entrance to the A2 motorway entrance and 15.5 km from the A1 motorway junction. A number of environmentally friendly and energy-efficient solutions have been applied in the project, including a photovoltaic installation, linear LED lighting and modern metering systems (smart metering). The building will also be BREEAM-certified at the Excellent level.

Maciej Bocheński (Counsel) was responsible for the real estate finance aspects of the transaction.

In 2022, we advised Hillwood on the first phase of the construction of Park Hillwood Zgierz I.

Clifford Chance doradcą Hillwood w związku z podwyższeniem finansowania dla budowy parku logistycznego w Zgierzu

Globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Hillwood, wiodącemu inwestorowi i deweloperowi powierzchni produkcyjno-magazynowych, w związku z podwyższeniem finansowania w Banku Millennium dla projektu w Zgierzu do 29 mln EUR.

To finansowanie pozwoli zrealizować budowę drugiej fazy Parku Hillwood Zgierz I. Projekt obejmuje budowę nowoczesnego budynku magazynowego klasy A o powierzchni ponad 58 000 m². Park zlokalizowany jest w Centralnej Polsce zaledwie 2,5 km od wjazdu na autostradę A2 oraz 15,5 km od węzła autostrady A1. W projekcie zastosowano szereg proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, w tym instalację fotowoltaiczną, liniowe oświetlenie LED oraz nowoczesne systemy pomiarowe (smart metering). Budynek zostanie także poddany certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Maciej Bocheński (Counsel) był odpowiedzialny za aspekty finansowania transakcji.

W 2022 doradzaliśmy Hillwood w związku pierwszą fazą budowy Parku Hillwood Zgierz I.