Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance is advising Norsk Hydro on the tender offer for 100% of the shares of Alumetal

28 April 2023

Clifford Chance is advising Norsk Hydro on the tender offer for 100% of the shares of Alumetal

The international law firm Clifford Chance is advising Norsk Hydro, a leading aluminium and energy company, on a tender offer for the purchase of all the shares in Alumetal, one of the largest producers of casting aluminium alloys in Europe.

The transaction implies an enterprise value of approximately PLN 1.617 billion (approximately EUR 351 million) based on the latest reported net debt for FY2022 and dividends payable of PLN 164.5 million (approximately EUR 36 million) with the dividend payment date falling on 27 July 2023. The transaction will strengthen Hydro's recycling position in Europe and widen its product offering in the low-carbon and scrap-based foundry alloy market.

Completion of the tender offer is subject to customary terms and conditions, including obtaining competition clearance and gaining control of a minimum of 50% of the total shares outstanding.
The Clifford Chance transaction team advising on the deal is led by Jarosław Lorenc (Counsel, Capital Markets Group), and is composed of Katarzyna Aleksandrowicz (Senior Associate, Capital Markets Group), Krzysztof Regucki (Associate, Corporate Department) and Marcin Waszyński (Junior Associate, Corporate Department) assisted by Marta Szczecińska (Senior Associate, Antitrust Group).

Clifford Chance doradza Norsk Hydro w związku z wezwaniem na akcje Alumetal

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradza Norsk Hydro, wiodącej firmie z branży aluminiowej i energetycznej, w związku z wezwaniem na akcje Alumetal, jednego z największych producentów aluminiowych stopów odlewniczych w Europie.

Transakcja implikuje, że wartość przedsiębiorstwa wynosi ok. 1,617 mln zł (ok. 351 mln euro), w oparciu o zaraportowany dług netto na koniec roku finansowego 2022 oraz zobowiązanie z tytułu uchwalonej dywidendy w wysokości 164,5 mln zł (ok. 36 mln euro), której termin wypłaty ustalony został na 27 lipca 2023 r. Dzięki przeprowadzonej transakcji Hydro wzmocni swoją pozycję w obszarze recyklingu w Europie i poszerzy ofertę produktów na rynku niskoemisyjnych stopów odlewniczych produkowanych na bazie złomu.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 50% wszystkich akcji będących w obrocie.

Zespołem transakcyjnym Clifford Chance doradzającym przy transakcji kieruje Jarosław Lorenc (Counsel, Grupa Rynków Kapitałowych), a w jego skład wchodzą Katarzyna Aleksandrowicz (Senior Associate, Grupa Rynków Kapitałowych), Krzysztof Regucki (Associate, Departament Korporacyjny) oraz Marcin Waszyński (Junior Associate, Departament Korporacyjny) wspieranych przez Martę Szczecińską (Senior Associate, Grupa Prawa Antymonopolowego).