Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised on the PLN 1 billion issue of ESG-linked bonds by ORLEN

  • en
  • pl
  • Language options

21 January 2021

Clifford Chance advised on the PLN 1 billion issue of ESG-linked bonds by ORLEN

Clifford Chance advised PKN ORLEN on the PLN 1 billion issue of bonds under the company’s existing domestic bonds programme. This was Central Europe’s first ever issuance of corporate bonds linked to an MSCI ESG Rating, with the interest rate based on an independent environmental, social and governance (ESG) rating. The proceeds will be applied to fund some of the capital projects undertaken to advance the company’s 2050 carbon neutrality strategy.

The team who worked on the transaction included Grzegorz Namiotkiewicz (Partner, Co-head of Banking & Finance in Warsaw), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate) and Zuzanna Bartczak.

Clifford Chance doradzała koncernowi ORLEN w związku z emisją obligacji ESG o wartości 1 mld PLN

Kancelaria Clifford Chance doradzała PKN ORLEN w związku z emisją obligacji o wartości 1 miliarda PLN w ramach istniejącego krajowego programu emisji obligacji tej spółki. To pierwsza w Europie Środkowej emisja obligacji korporacyjnych powiązanych z ratingiem MSCI ESG, w której stopa oprocentowania oparta jest na niezależnej ocenie ratingowej uwzględniającej kryteria ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny). Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie niektórych projektów kapitałowych podjętych w celu realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej przez koncern do roku 2050.

W skład zespołu pracującego nad transakcją weszli: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów w Warszawie), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate) oraz Zuzanna Bartczak.