Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised owners of the Sportisimo Group on share sale to Odyssey44

12 July 2016

Clifford Chance advised owners of the Sportisimo Group on share sale to Odyssey44

Clifford Chance Prague has recently advised the owners of sports retailer, Sportisimo, on the sale of shares to investment group, Odyssey44, owned by Martin Kúšik.

The legal advice was required after the owners decided to sell part of their stake in the company, which currently operates in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Romania with stores across 62 cities.

The legal team was led by corporate partner David Koláček, supported by Petr Zákoucký, Counsel with years of experience in corporate law and energy; and lawyer Aneta Sosnovcová who specialise in real estate law, acquisitions, investments and corporate law.

The retailer has been operating on the Czech market since 2000 and employs 1,460 workers in the region. Last year, valued at approximately CZK 3 billion (EUR 110.8), Sportisimo's sales exceeded CZK 6.1 billion (EUR 227 million) and its EBITDA reached CZK 472 million (EUR 17.5 million).

Erste Group was the financial advisor and main coordinator of the transaction. The Erste team had only positive comments for Clifford Chance: "The seller [Sportisimo] chose Clifford Chance because of their reputation and the level of professionalism in its M&A team. They are highly experienced with cross-border acquisitions and the formation of joint ventures. Clifford Chance fully met our expectations."

Sportisimo owners, Mr. Son and Thai Ngoc Nguyen, were pleased with the outcome: "It was the first big experience with M&A for us and thanks to Erste and Clifford Chance, the transaction was completed without great difficulty. They helped us greatly in the search for solutions to commercial matters and the entire sales process was conducted such that everything went quickly and smoothly and to the satisfaction of all parties."

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytla právní poradenství majitelům skupiny Sportisimo při prodeji části podílu skupině Odyssey44

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytla právní poradenství majitelům významného sportovního řetězce Sportisimo při prodeji části podílu ve skupině Sportisimo skupině Odyssey44, spravující majetek rodiny Kúšiků. Skupina Sportisimo je činná v České republice, Slovensku, Polsku a Rumunsku.

Právní tým vedl partner korporátní praxe - David Koláček za podpory Petra Zákouckého, counsela s mnohaletou praxí v oblasti korporátního práva a energetiky, a Anety Sosnovcové, advokátky specializující se na právo nemovitostí, akvizice, investice a korporátní právo.

Obchody Sportisimo působí na českém trhu od roku 2000 a jeho prodejny se nachází v 62 městech. Firma podle výroční zprávy za finanční rok 2014/2015 v ČR zaměstnávala 1460 pracovníků. Loni přesáhly tržby řetězce 6,1 miliardy korun (227 milionů eur) a provozní zisk EBITDA činil 472 milionů korun (17,5 milionu eur).

Pánové Son a Thai, majitelé skupiny Sportisima, spolupráci s Clifford Chance ohodnotili takto: "Pro nás to byla první velká zkušenost s M&A a díky Erste a Clifford Chance a jejich bezvadné spolupráci se to povedlo bez velkých obtíží. Velmi nám pomohli při hledání kompromisních řešení v komerčních otázkách a při vedení celým procesem prodeje tak, aby vše proběhlo rychle a hladce a ke spokojenosti všech stran."

Finančním poradcem a hlavním koordinátorem transakce byla skupina Erste. Tým Erste ohodnotil přínos Clifford Chance slovy: "Prodávající si vybrali Clifford Chance díky reputaci a profesionalitě jejich M&A týmu a velké zkušenosti s přeshraničními akvizicemi a vytváření joint ventures. Tým Clifford Chance předčil naše očekávání."