Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Drektywa GENDER PAY GAP

3 December 2023

W dniu 6 czerwca 2023 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, zwana także dyrektywą w sprawie równości wynagrodzeń ("Dyrektywa"). Dyrektywa wprowadza daleko idące rozwiązania, których celem jest zmniejszenie rozbieżności w płacach kobiet i mężczyzn - przede wszystkim poprzez zwiększenie transparentności informacji o wynagrodzeniach oraz ułatwienie pracownikom dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji płacowej.

W niniejszej publikacji przybliżamy główne regulacje Dyrektywy oraz analizujemy jej praktyczne skutki dla polskich pracodawców.

Download PDF