Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Fundacja rodzinna - nowe narzędzie sukcesyjne w polskim prawie

16 May 2023

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej ("Ustawa") wprowadza do polskiego porządku prawnego długo wyczekiwany mechanizm pozwalający m.in. przeprowadzić sukcesję w polskich firmach rodzinnych, tj. fundację rodzinną. Ustawa wchodzi w życie 22 maja 2023 r. Oprócz ułatwienia sukcesji Ustawa umożliwia akumulację i zabezpieczenie majątku rodzinnego oraz ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy przyszli spadkobiercy przedsiębiorcy/właściciela nie chcą lub nie mogą zarządzać nim bezpośrednio lub gdy mają oni różne i trudne do pogodzenia oczekiwania i interesy.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych kwestii wynikających z Ustawy.

Download PDF