Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Wdrożenie przepisów Work-Life Balance

20 March 2023

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE ("Dyrektywa Work-Life Balance") oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej ("Dyrektywa ws. Stabilności Pracy") (razem "Dyrektywy") wymagają od państw członkowskich UE wprowadzenia do lokalnych porządków prawnych licznych zmian z zakresu prawa pracy. W dniu 9 marca 2023 roku, po długim procedowaniu projektu, Sejm przyjął ostateczny tekst ustawy o zmianie Kodeksu Pracy i niektórych innych ustaw, który implementuje postanowienia Dyrektyw do polskiego porządku prawnego ("Nowelizacja"). Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy Nowelizacji wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ich publikacji.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian wynikających z Nowelizacji i ich konsekwencji dla pracodawców.

Download PDF