Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Nowy reżim związany z pobytem i pracą obywateli Ukrainy w Polsce

17 March 2022

W poniedziałek 14 marca 2022 r. weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchwalona 12 marca 2022 r. ("Ustawa").

Ustawa reguluje szczególne zasady legalizowania pobytu, powierzania pracy, udzielania pomocy oraz uprawnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Przepisy Ustawy uzupełniają dotychczasowe rozwiązania wynikające z Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony ("Decyzja"). W niniejszym podsumowaniu skupiamy się na przepisach Ustawy oraz warunkach Decyzji odnoszących się do legalizacji pobytu i pracy.

Download PDF