Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Nová úprava evidence skutečných majitelů

9 March 2021

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021. Přináší preciznější vymezení pojmu "skutečný majitel", sjednocení doposud roztříštěné úpravy a opožděnou implementaci 5. AML směrnice - zavedením částečné veřejnosti evidence skutečných majitelů a především významných sankcí za nesplnění zákonných povinností.

Evidenční zákon upravuje vedení evidence skutečných majitelů a také práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů do evidence.

Download PDF