Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Wyniki aukcji OZE 2020

14 December 2020

Zgodnie z harmonogramem aukcji uzgodnionym z Ministerstwem Klimatu, w listopadzie i grudniu 2020 roku Prezes URE przeprowadził osiem aukcji OZE. To już trzeci rok z rzędu, kiedy wolumen energii przeznaczony przez rząd do aukcji wesprze realizację nowych instalacji OZE o łącznej mocy istotnie przekraczającej 1 GW mocy zainstalowanej.

Download PDF