Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Aukcja dla małych instalacji wiatrowych i PV

18 December 2020

Zgodnie z harmonogramem aukcji uzgodnionym z Ministerstwem Klimatu, 3 grudnia 2020 roku odbyła się ostatnia z ośmiu zaplanowanych na ten rok aukcji OZE. Dedykowana była nowym, małym instalacjom wiatrowym lądowym i instalacjom fotowoltaicznym.

Wyniki tej aukcji Prezes URE ogłosił już po 15 dniach, 18 grudnia 2020 r.

Download PDF