Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

18 August 2020

W dniu 13 lipca 2020 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy z dnia 3 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw („Projekt”), którego celem jest określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich, jak również zaliczanych do środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji nowej kategorii instrumentów dłużnych, czyli obligacji kapitałowych.

Download PDF