Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Projekt regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnościowego traktowania oprogramowania

14 July 2020

W dniu 9 czerwca 2020 r., Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EUNB") rozpoczął konsultacje w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnościowego traktowania oprogramowania („RTS”). EUNB opracował RTS na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 36 ust. 4 CRR2. Z uwagi na potrzebę wsparcia unijnych instytucji, w szczególności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19, konsultacje trwały 1 miesiąc (zamiast standardowych 3 miesięcy).

Download PDF