Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Koronawirus: Umożliwienie zdalnego przeprowadzania zgromadzeń obligatariuszy w Polsce

13 May 2020

Pandemia koronawirusa zmusza prawodawców do weryfikacji dotychczas stosowanych praktyk oraz rozwiązań prawnych i dostosowania ich mechanizmów do obecnie panujących warunków. W szczególności w świetle zakazu zgromadzeń wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 697) ("Rozporządzenie o Ograniczeniach")1 bezpośrednie spotkania różnych organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariuszy) jak i innych szczególnych gremiów (zgromadzenie wierzycieli) okazały się trudne, jeżeli nie niemożliwe do przeprowadzenia w klasyczny sposób. Powyższe dotyczy również zgromadzeń obligatariuszy przewidzianych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2018, poz. 483) ("Ustawa o Obligacjach").

Download PDF