Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Koronavirus – zajištění měnového rizika a jeho dopad na likviditu

20 March 2020

Současné výkyvy na devizových trzích mohou mít negativní dopad na likviditu společností, které mají s bankami či jinými finančními institucemi uzavřeny derivátové obchody za účelem ochrany proti riziku pohybu směnných kurzů. 

Tyto derivátové obchody se zpravidla řídí některou z rámcových smluv vypracovaných odbornou asociací jako je ISDA nebo Česká bankovní asociace. Při uzavírání rámcových smluv je běžné, že finanční instituce požaduje, aby součástí rámcové smlouvy bylo také ujednání o tom, že klient (tedy společnost, která požaduje ochranu proti riziku) dané finanční instituci poskytne zajištění, pokud její expozice vůči klientovi z uzavřených derivátových obchodů přesáhne dohodnutý limit. Expozice finanční instituce vůči klientovi se pak odvíjí, velmi zjednodušeně, od ztráty respektive zisku, jaký by finanční instituce realizovala, pokud by došlo k ukončení obchodu ke dni výpočtu expozice. Tržní podmínky přitom mohou být v den výpočtu značně odlišné od těch, které existovaly v době uzavření derivátového obchodu.

Download PDF

Related Papers