Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Vrchní soud v Praze: ujednání akcionářské smlouvy, kterým se akcionáři zavazují zajistit, aby se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení pokyny akcionářů, je neplatné

17 December 2019

Vrchní soud v Praze vydal dne 23. ledna 2019 rozhodnutí sp.zn. 14 Cmo 23/2018 (dále jen "Rozhodnutí"), ve kterém judikoval, že ustanovení akcionářské smlouvy, které ukládá akcionářům společnosti zajistit, aby se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení jejich pokyny, je neplatným pro rozpor s ustanovením § 194 odst. 4 obchodního zákoníku, který zakazoval udělovat členům představenstva pokyny týkající se obchodního vedení.
Předmětné ustanovení akcionářské smlouvy stanovilo, že pokud vznikne potřeba poskytnout akciové společnosti finanční prostředky, akcionáři jsou povinni zajistit, aby se jimi nominovaní členové představenstva společnosti dohodli na potřebné výši finančních prostředků, a aby akcionářům doručili písemnou žádost o poskytnutí prostředků spolu s návrhem smlouvy o půjčce. Případné porušení povinnosti akcionářů zajistit splnění povinnosti členů představenstva společnosti bylo sankcionováno smluvní pokutou.
 

Download PDF

Related Papers