Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nabywanie nieruchomości rolnych dla zdeterminowanych

7 August 2019

Od 30 kwietnia 2016 r. możliwość sprzedaży gruntu rolnego bez ograniczeń została mocno okrojona, za sprawą zmian wprowadzonych do Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ("Ustawa").  Restrykcyjnie określone przypadki, w których można dokonywać transakcji obejmujących grunty rolne, jak również wyjątki i odstępstwa od tych reguł, czynią stosowanie Ustawy bardzo skomplikowanym i rodzą wiele wątpliwości.  Paraliż jaki dotknął rynek transakcji nieruchomości rolnych, skłonił rządzących do refleksji i nieznacznego złagodzenia polityki w tym zakresie.

 

Download PDF