Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Publikacja polskiej adaptacji wzoru umowy kredytowej LMA

21 November 2016

W dniu 16 listopada 2016 r. Związek Banków Polskich (ZBP) przedstawił na konferencji wzór umowy kredytowej w języku polskim i podlegającej prawu polskiemu, oparty na standardowej dokumentacji LMA (ang. Loan Market Association). Wzór umowy ZBP nie ma statusu dokumentu LMA, jednak prace nad nim były prowadzone za wiedzą i zgodą LMA. Jest to jak dotychczas najbardziej wierna transpozycja wzoru umowy kredytowej LMA, uwzględniająca polską terminologię prawniczą i wymogi polskiego prawa. Kancelaria Clifford Chance była licznie reprezentowana w grupie roboczej działającej pod auspicjami Rady Prawa Bankowego przy ZBP, która przez niemal cztery lata realizowała ten projekt. Grzegorz Namiotkiewicz i Jan Zdzienicki uczestniczyli w redagowaniu wzoru umowy i opracowaniu zagadnień z zakresu prawa polskiego, natomiast Rafał Zakrzewski doradzał w kwestiach z zakresu prawa angielskiego (któremu poddana jest oryginalna dokumentacja LMA). Niniejszy artykuł zawiera dodatkowe informacje dotyczące tego dokumentu oraz przedstawia wybrane zagadnienia prawne, które wymagały rozstrzygnięcia podczas jego redagowania.

Download PDF