Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Emisja dłużnych instrumentów hybrydowych oraz tzw. contingent convertible bonds (CoCo)

17 August 2016

Oprócz emisji papierów wartościowych traktowanych jako instrumenty czysto dłużne (np. obligacje) albo kapitałowe (np. akcje) możliwe jest również wyemitowanie tzw. "instrumentów hybrydowych". Są to papiery wartościowe pozwalające na połączenie korzyści wynikających z długu (debt) i kapitału własnego (equity). Szczególnym typem takich instrumentów są CoCo (Contingent Convertibles), czyli obligacje podlegające automatycznej konwersji na kapitał. Emisja instrumentów hybrydowych oferuje emitentom wiele korzyści, jakich nie dają standardowe instrumenty dłużne/kapitałowe. Jednocześnie, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów, instrumenty hybrydowe mogą być uznane jako instrument kapitałowy dla celów księgowych. Dzięki temu zwiększają współczynnik kapitałów własnych ich emitenta, nie mając jednocześnie wpływu na poziom jego zadłużenia.

Download PDF