Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Czy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą będzie można żądać unieważnienia postępowania?

29 March 2016

Krajowa Izba Odwoławcza ("KIO") coraz częściej kieruje tzw. pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("Trybunał"). Po pytaniach w sprawach Forposta (C-465/11), Apelski (C-324/14) oraz Esaprojekt (C-387/14), KIO zadała niedawno kolejne pytanie (sprawie nie został jeszcze nadany numer). Rozstrzygnięcie Trybunału może wpłynąć na sposób wykładni krajowych przepisów prawa zamówień publicznych w Polsce i otworzyć drogę do unieważniania przez KIO postępowań.

Download PDF