Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowych tytułów egzekucyjnych

2 July 2015

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 roku stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisów o bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) - art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (sygn. akt P 45/12).

Uzasadnienie wyjaśnia przede wszystkim skutki wyroku związane z odroczeniem utraty mocy przepisów o BTE do dnia 1 sierpnia 2016 roku. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że w okresie odroczenia przepisy o BTE (o ile wcześnie nie zostaną uchylone bądź zmienione przez ustawodawcę) powinny być nadal stosowane przez ich adresatów, w tym przez sądy. Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował również problem możliwości ewentualnego wznowienia postępowań związanych z BTE, jeżeli ustawodawca nie zmieni bądź nie uchyli przepisów o BTE przed datą utraty ich mocy.

Download PDF