Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Červená zneužívání insolvenčních návrhů?

20 June 2012

Judikatura i projednávaná novela insolvenčního zákona posilují ochranu před šikanózními návrhy

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí dovodil, že z hlediska splnění formálních náležitostí insolvenčního návrhu není důvod rozlišovat mezi dlužnickým a věřitelským návrhem.

Vládní návrh novely insolvenčního zákona projednávaný v Poslanecké sněmovně zavádí nový institut odmítnutí věřitelského insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost.

V době narůstajícího počtu často šikanózních věřitelských insolvenčních návrhů se nepochybně jedná o kroky správným směrem.

  • Dochází k nárůstu věřitelských insolvenčních návrhů
  • Dlužnický a věřitelský insolvenční návrh? Není důvod rozlišovat
  • Novela - odmítnutí zjevně bezdůvodného insolvenčního návrhu a přísnější sankce
  • Zvýšená ochrana
Download PDF