Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Zmiany Kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacji

18 September 2023

15 września 2023 roku weszły w życie istotne zmiany związane z krajowymi i transgranicznymi procesami reorganizacji. Dotyczą one polskich spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych. W celu implementacji określonych europejskich dyrektyw nowelizacja KSH wprowadza zasady regulujące transgraniczne przekształcenie oraz podział spółek. Co więcej, wprowadza ona nowe rozwiązania do krajowych reorganizacji takie jak podział przez wyodrębnienie i nowy uproszczony tryb połączenia. Może to w praktyce usprawnić reorganizacje korporacyjne - zarówno te krajowe, jak i transgraniczne.

Download PDF