Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Kompleksowa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

30 May 2022

12 kwietnia 2022 roku opublikowano nowy akt prawny ("Nowelizacja") znacząco zmieniający Kodeks spółek handlowych ("KSH").

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 13 października 2022 roku. Jest to największa od 20 lat nowelizacja KSH, która przewiduje:
• wprowadzenie koncepcji grupy regulowanej i związanego z nią prawa holdingowego dotyczącego spółek;
• zmiany zasad odpowiedzialności członków zarządu;
• reformę regulacji w zakresie ładu korporacyjnego, która obejmie polskie spółki kapitałowe (częściowo tylko spółki akcyjne); oraz
• doprecyzowanie sposobu liczenia kadencji organów korporacyjnych spółki

 

Download PDF