Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

8 March 2022

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie istotne zmiany związane z podpisywaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Umożliwiają one podpisanie tych dokumentów tak zwanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym tylko przez jednego członka zarządu, pod warunkiem, że pozostali członkowie zarządu złożą odpowiednie oświadczenie w tradycyjnej formie pisemnej. Może to w praktyce usprawnić proces podpisywania tych dokumentów, który w szczególności w przypadku członków zarządu mieszkających zagranicą był często czasochłonny i uciążliwy. Zmiany mają zastosowanie poczynając od sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności sporządzonych za 2021 rok.

Download PDF