Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Sejm uchwalił nową ustawę kominową

28 June 2016

9 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Nowa Ustawa Kominowa), prowadzącą do ważnej zmiany dotychczasowych regulacji dotyczących wynagrodzeń członków organów spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa została już przekazana przez Senat bez zmian, do podpisu Prezydenta i ma wejść w życie w terminie 30 dni od jej publikacji. Można przewidywać, że nastąpi to w ciągu ok. 2 miesięcy.

Download PDF