Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Umowy o pracę na czas określony pod lupą

3 April 2014

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13 zwiastuje istotne zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących terminowych umów o pracę. W powyższym wyroku ETS uznał, że polskie przepisy, zgodnie z którymi okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na czas określony, wykonującego podobną pracę do pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony i mającego porównywalny staż pracy u tego pracodawcy jest istotnie krótszy (w skrajnym przypadku, którego dotyczył wyrok, nawet sześciokrotnie) są niezgodne z prawem europejskim. ETS potwierdził tym samym dotychczasowe stanowisko Komisji Europejskiej na temat konieczności zmniejszenia w polskim prawie różnic między umowami o pracę na czas określony i nieokreślony, co z pewnością wpłynie na przyspieszenie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Download PDF