Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance wins Golden Hourglass Innovation Award 2020

1 October 2020

Clifford Chance wins Golden Hourglass Innovation Award 2020

Clifford Chance Amsterdam has been awarded the prestigious Gouden Zandloper Innovation (Legal Innovation Golden Hourglass) 2020 at the Gouden Zandlopers, the leading legal awards in The Netherlands, with the legal tool CC Dr@ft – Corporate Structuring. "Clifford Chance has automated labor-intensive work and was even able to improve internal processes at customers", said the jury about CC Dr@ft – Corporate Structuring.

CC Dr@ft – Corporate Structuring enables clients to easily generate notarial documents for corporate restructurings themselves from their desktop, with Clifford Chance's templates linked to the corporate content of the relevant client. As soon as a client has provided all required information via an online questionnaire in which the necessary compliance questions have been built in, the notary will automatically receive a message. The notarial team takes over the documents and notarial deeds digitally from the client for the regular control work, after which the deeds can be executed. The result: up to 90%-time savings for both client and civil-law notary. Partner Mark-Jan Arends, also civil-law notary and co-creator of this tool: "We are reversing our services: not the notary, but the client takes the lead – based on our legal tool. Our notarial team is only engaged when the documentation is complete, making the process much more efficient. Moreover, this tool enables us to complete transactions remotely. This aspect has become even more relevant due to the corona outbreak, now that we are all working from home".

"Innovation plays a central role in our strategy, and we are very pleased with this recognition from the jury", says Bas Boris Visser, Co-Managing Partner of Clifford Chance Amsterdam and Global Head of Innovation & Business Change. "An important pillar of our firm's innovation strategy focuses on optimizing value for wonderful clients such as Prosus Group through innovative service models. CC Dr@ft – Corporate Structuring is a good example of this. I am very proud of the team led by Mark-Jan Arends and Bram Kocken in particular."

Clifford Chance wint Gouden Zandloper Innovation Award 2020

Clifford Chance Amsterdam heeft de prestigieuze Gouden Zandloper Innovation Award gewonnen voor haar legal tool CC Dr@ft - Corporate Structuring. "Clifford Chance heeft arbeidsintensief bulkwerk geautomatiseerd en weet zo zelfs interne processen bij klanten te verbeteren", aldus de jury over CC Dr@ft - Corporate Structuring.

CC Dr@ft - Corporate Structuring maakt mogelijk dat cliënten eenvoudig zelf notariële documenten voor een corporate herstructurering kunnen genereren vanaf hun desktop, waarbij de templates van Clifford Chance zijn gelinkt met de corporate content van de desbetreffende cliënt. Zodra een cliënt alle vereiste informatie heeft verstrekt via een online questionnaire waarin de nodige compliance vragen zijn ingebouwd, ontvangt de notaris automatisch een bericht. Het notariële team neemt de stukken en notariële akten digitaal van de klant over voor het reguliere controlewerk, waarna de akten gepasseerd kunnen worden. Het resultaat: tot 90% tijdwinst voor cliënt én notaris. Partner Mark-Jan Arends, tevens notaris en medebedenker van deze tool: "We draaien onze dienstverlening om: niet de notaris, maar de klant neemt het voortouw- op basis van onze legal tool. Ons notarieel team wordt pas ingeschakeld als de documentatie compleet is, waardoor het proces veel efficiënter verloopt. Bovendien stelt deze tool ons in staat om op afstand transacties af te ronden. Dit aspect is door de corona-uitbraak, nu we massaal thuiswerken, nog relevanter geworden".

"Innovatie speelt een centrale rol binnen onze strategie, en we zijn erg blij met deze erkenning van de jury", vertelt Bas Boris Visser, Co-Managing Partner van Clifford Chance Amsterdam en Global Head of Innovation & Business Change. "Een belangrijke pijler van de innovatiestrategie van ons kantoor richt zich op het optimaliseren van de waarde voor prachtige cliënten als Prosus Group door middel van vernieuwende servicemodellen. CC Dr@ft Corporate Structuring is hier een goed voorbeeld van. Ik ben zeer trots op het team onder leiding van Mark-Jan Arends en met name Bram Kocken."