Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Harmonizační fake news? Poznámky k návrhu evropské směrnice o restrukturalizačních rámcích

13 November 2018

Předběžné poznámky k revidovanému návrhu evropské směrnice o restrukturalizačních rámcích, "druhé šanci" a opatřeních ke zvýšení efektivnosti restrukturalizačních, insolvenčních a oddlužovacích řízení

Na přelomu září a října 2018 publikovala Rada Evropské unie dokument č. 12536/18, obsahující revidovaná obecná východiska (tzv. "general approach") k další práci na návrhu evropské směrnice o restrukturalizačních rámcích, "druhé šanci" a opatřeních ke zvýšení efektivnosti restrukturalizačních, insolvenčních a oddlužovacích řízení, předloženému na konci roku 2016 Evropskou komisí.

Download File

Harmonizační fake news? Poznámky k návrhu evropské směrnice o restrukturalizačních rámcích

Download PDF (397 Kb | Czech)