Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises KfW IPEX-Bank on refinancing of the acquisition of a solar plants portfolio for Obton

27 July 2023

Clifford Chance advises KfW IPEX-Bank on refinancing of the acquisition of a solar plants portfolio for Obton

Clifford Chance has advised KfW IPEX-Bank in relation to a Obton fund’s portfolio refinancing of solar parks across Poland with a total capacity of 49 MW.

Obton is a Danish solar investor and one of Europe’s top ten largest providers of investments in renewable solar energy. KfW IPEX-Bank is well-known for assisting the transformation to carbon neutrality by financing environmental change mitigation projects, driving forward energy transition projects, and making a positive contribution to global climate action. 

This portfolio financing is the second transaction where KfW IPEX-Bank has provided financing to a group company of a Obton fund for the acquisition of solar PV parks in Poland.

With this project, Clifford Chance continues to highlight its expertise in portfolio financings, whilst at the same time continuing its commitment towards the broader energy transition taking place across Europe.

The cross-border international Clifford Chance team advising KfW IPEX-Bank was led by partners Christof Häfner (Finance, Frankfurt) and Paweł Puacz (Corporate /Energy and Natural Resources), with international counsel based out of Germany Jason London, associate Franziska Buchholz, senior legal support assistant Antonia Kipry (all Finance, Frankfurt), associate Lucy Garratt (Finance, Munich), partner Andrzej Stosio, counsel Michał Jadwisiak and Natalia Karasiewicz (all Finance, Warsaw) in support together with senior associate Anna Pawlowska (Corporate/Energy and Natural Resources).

Danish law firm Kromann Reumert advised on Danish legal aspects of the transaction.

Bird & Bird (Warsaw and Copenhagen offices) advised Obton.

Clifford Chance berät KfW IPEX-Bank bei Refinanzierung des Erwerbs eines Solarparkportfolios durch Obton

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die KfW IPEX-Bank bei der Refinanzierung des Erwerbs eines Solarparkportfolios in Polen mit einer Gesamtleistung von 49 MW durch die Obton-Gruppe beraten.

Obton ist ein dänischer Solarinvestor und einer der zehn größten Investoren in erneuerbare Solarenergie in Europa. Die KfW IPEX-Bank ist dafür bekannt, den Wandel zur Klimaneutralität zu unterstützen, indem sie Klimaschutzprojekte finanziert, Projekte zur Energiewende vorantreibt und einen positiven Beitrag zum globalen Klimaschutz leistet.

Bei dieser Portfoliofinanzierung handelt es sich bereits um die zweite Transaktion zwischen der KfW IPEX-Bank und einer Gruppengesellschaft eines Obton-Fonds, bei der die KfW IPEX-Bank die Finanzierung für den Erwerb von Solarparks in Polen bereitgestellt hat.

Clifford Chance unterstreicht mit dieser Transaktion einmal mehr ihre Expertise bei Portfoliofinanzierungen und ihr Engagement beim Vorantreiben der Energiewende in Europa.

Das grenzüberschreitende internationale Clifford Chance-Team für die KfW IPEX-Bank stand unter der Leitung der Partner Dr. Christof Häfner (Global Financial Markets, Frankfurt) und Paweł Puacz (Gesellschaftsrecht/Energy and Natural Resources, Warschau) und bestand aus Counsel Jason London, Associate Franziska Buchholz, Senior Legal Support Assistant Antonia Kipry (alle Global Financial Markets, Frankfurt), Associate Lucy Garratt (Global Financial Markets, München), Partner Andrzej Stosio, Counsel Michał Jadwisiak und Associate Natalia Karasiewicz (alle Global Financial Markets, Warschau) sowie Senior Associate Anna Pawlowska (Corporate/Energy and Natural Resources).

Die dänische Anwaltskanzlei Kromann Reumert beriet zum dänischen Recht.

Bird & Bird (Büros in Warschau und Kopenhagen) stand Obton rechtlich zur Seite.

Clifford Chance doradzała KfW IPEX-Bank w związku z refinansowaniem transakcji nabycia portfela elektrowni fotowoltaicznych należących do Obton

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała KfW IPEX-Bank w związku z refinansowaniem należącego do funduszu Obton portfela elektrowni fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 49 MW.

Obton jest duńskim inwestorem w sektorze energii słonecznej i jednym z dziesięciu największych w Europie podmiotów inwestujących w odnawialną energię słoneczną. KfW IPEX-Bank jest znany jako bank wspierający proces przechodzenia do stanu neutralności węglowej poprzez finansowanie projektów mających na celu łagodzenie zmian środowiskowych, wspieranie projektów w zakresie transformacji energetycznej i wnoszenie pozytywnego wkładu w globalne działania na rzecz klimatu.

Finansowanie tego portfolio jest drugą transakcją, w ramach której KfW IPEX-Bank udzielił finansowania spółce należącej do grupy funduszu Obton w związku z nabyciem elektrowni fotowoltaicznych w Polsce.

Projekt ten stanowi dalsze pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia Clifford Chance w zakresie finansowania portfelowego, a także zaangażowania kancelarii w zachodzący w całej Europie szerszy proces transformacji energetycznej.

Transgranicznym międzynarodowym zespołem Clifford Chance doradzającym KfW IPEX-Bank kierowali partnerzy Christof Häfner (Dział Finansów, Frankfurt) i Paweł Puacz (Grupa ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych), których wspierali: międzynarodowy counsel z Niemiec - Jason London, starszy prawnik Franziska Buchholz, starszy asystent prawny Antonia Kipry (wszyscy z Departamentu Finansów we Frankfurcie), prawnik Lucy Garratt (Departament Finansów, Monachium), partner Andrzej Stosio, counsel Michał Jadwisiak i Natalia Karasiewicz (wszyscy z Departamentu Globalnych Rynków Finansowych w Warszawie) oraz starszy prawnik Anna Pawłowska (Grupa ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych).

Duńska kancelaria prawnicza Kromann Reumert doradzała w zakresie duńskich aspektów prawnych tej transakcji.

Kancelaria Bird & Bird (biura w Warszawie i Kopenhadze) doradzała funduszowi Obton.