Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises Volkswagen Financial Services on first securitisation transaction in Poland

28 February 2023

Clifford Chance advises Volkswagen Financial Services on first securitisation transaction in Poland

International law firm Clifford Chance has successfully advised Volkswagen Financial Services on its first securitisation transaction in the Polish market, whereas Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. acted as Originator and Seller of Polish law lease receivables in a total programme amount of up to PLN 3,000,000,000.

The transaction meets the "golden status" under the Securitisation Regulation and is verified to meet the simple, transparent and standardized requirements. The purchase of the lease receivables portfolio is being financed via the issuance of registered global notes, in cleared and uncleared form, to a consortium of leading international banks as Investors.

The Clifford Chance team comprised Of counsel Jan Zdzienicki, counsel Mateusz Chrusciak and associate Krzysztof Burda (all Global Financial Markets, Warsaw) in relation to Polish law, counsel Tomasz Szymura (Corporate, Warsaw) in relation to Polish tax matters and partner Oliver Kronat, senior associate Antonia Walter and associate Alexander Metzing (all Global Financial Markets, Frankfurt) in relation to German law.

Walkers LLP (Andrew Traynor) advised in relation to Irish law.

Clifford Chance berät Volkswagen Financial Services bei erster Verbriefungstransaktion in Polen

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Volkswagen Financial Services erfolgreich bei ihrer ersten Verbriefungstransaktion auf dem polnischen Markt beraten. Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. fungierte dabei als Originator und Verkäufer von Leasingforderungen nach polnischem Recht in einer Gesamthöhe von bis zu 3.000.000.000 PLN.

Die Transaktion erfüllt den "Goldstandard" gemäß der Verbriefungsverordnung und erfüllt nachweislich die Anforderungen an Einfachheit, Transparenz und Standardisierung. Finanziert wird der Ankauf des Portfolios von Leasingforderungen durch die Emission von Namensschuldverschreibungen in geclearter und ungeclearter Form an ein Investorenkonsortium aus führenden internationalen Banken.

Das Clifford Chance Team bestand aus Of Counsel Jan Zdzienicki, Counsel Mateusz Chrusciak und Associate Krzysztof Burda (alle Global Financial Markets, Warschau) zum polnischen Recht, Counsel Tomasz Szymura (Corporate, Warschau) zum polnischen Steuerrecht sowie Partner Dr. Oliver Kronat, Senior Associate Antonia Walter und Associate Alexander Metzing (alle Global Financial Markets, Frankfurt) zum deutschen Recht.

Walkers LLP (Andrew Traynor) beriet zu allen Fragen irischen Rechts betreffend.

Clifford Chance doradza Volkswagen Financial Services przy jej pierwszej transakcji sekurytyzacyjnej w Polsce

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Volkswagen Financial Services przy jej pierwszej transakcji sekurytyzacyjnej na polskim rynku, w której Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. pełniła rolę Inicjatora (Originator) i Sprzedawcy (Seller) wierzytelności leasingowych rządzonych prawem polskim w łącznej kwocie programu do 3 miliardów PLN. Transakcja, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Sekurytyzacyjnego, spełnia wymogi dotyczące prostych, przejrzystych oraz standardowych sekurytyzacji (STS criteria). Zakup portfela wierzytelności leasingowych jest finansowany poprzez emisję globalnych obligacji imiennych rządzonych prawem niemieckim, w formie rozliczonej (cleared) i nierozliczonej (uncleared), skierowaną do wiodących banków międzynarodowych jako inwestorów.

W skład zespołu Clifford Chance weszli prawnicy z warszawskiego zespołu Globalnych Rynków Finansowych: Jan Zdzienicki (Of Counsel), Mateusz Chrusciak (Counsel) i Krzysztof Burda (Prawnik). Tomasz Szymura (Counsel) doradzał w zakresie polskich kwestii podatkowych. W zakresie prawa niemieckiego doradzali prawnicy z praktyki Global Financial Markets z Frankurtu: Oliver Kronat (Partner), Antonia Walter (Senior Associate) oraz Alexander Metzing (Associate).

Kancelaria Walkers LLP (Andrew Traynor) doradzała w odniesieniu do prawa irlandzkiego.