Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised the lenders on a sustainability-linked corporate refinancing for Paged Group

  • en
  • pl
  • Language options

11 January 2023

Clifford Chance advised the lenders on a sustainability-linked corporate refinancing for Paged Group

International law firm Clifford Chance advised ING Bank Śląski (Credit Agent and ESG Coordinator of ESG-linked term), Bank Gospodarstwa Krajowego and Alior Bank on multi-million EUR and PLN sustainability-linked term and revolving facilities granted to Paged Group in order to refinance its existing debt and finance the group's general corporate needs. Paged Group is one of the largest producers of plywood in Poland and Estonia, as well as one of leading producers of bentwood furniture in Europe.

The Clifford Chance team working on the transaction was supervised by Andrzej Stosio (Partner) and coordinated by Kacper Bardan (Counsel). The team included Piotr Węcławowicz (Associate), Artur Gładysz (Associate), Krzysztof Burda (Associate), Aleksander Smakosz (Associate) and Aleksandra Sierac (Associate).

Kancelaria Clifford Chance doradzała kredytodawcom w zakresie refinansowania korporacyjnego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem dla Grupy Paged

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała ING Bankowi Śląskiemu (Agentowi Kredytu i Koordynatorowi ds. ESG), Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Alior Bankowi w zakresie wielomilionowych kredytów terminowych i odnawialnych w EUR i PLN powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, udzielonych Grupie Paged w celu refinansowania jej istniejącego zadłużenia oraz finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy. Grupa Paged jest jednym z największych producentów sklejki w Polsce i Estonii, a także jednym z wiodących producentów mebli giętych w Europie.

Zespół Clifford Chance pracujący nad transakcją nadzorował Andrzej Stosio (Partner), a koordynował go Kacper Bardan (Counsel). W skład zespołu weszli: Piotr Węcławowicz (Prawnik), Artur Gładysz (Prawnik), Krzysztof Burda (Prawnik), Aleksander Smakosz (Prawnik) oraz Aleksandra Sierac (Prawnik).