Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised Wilko 5 on the acquisition of project companies, negotiations of contracts and financing of the construction of wind farms

  • en
  • pl
  • Language options

28 October 2020

Clifford Chance advised Wilko 5 on the acquisition of project companies, negotiations of contracts and financing of the construction of wind farms

Clifford Chance advised Wilko 5, a company managed by Helios Energy Investments Fund, on the acquisition of project companies created in order to develop five wind farms with a total capacity of 26 MW with secured support in the RES auction in 2019. The team also advised on negotiations of the project contracts (TSA, O&M, BOP) as well as on the PLN 155 million financing provided by DNB Bank Polska for the development of wind farms in Greater Poland and to cover the related VAT. The project, once finalised, will supply approx. 100 000 MWh of electric power to the grid annually.

The team assisting on the transaction included: Paweł Puacz (Counsel), Michał Jadwisiak (Senior Associate), Marcin Markowski (Senior Associate), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Aleksandra Białyszewska (Associate), Weronika Miszewska-Mietła (Associate) and Roksana Kałużna-Bałazy.

Clifford Chance doradzała spółce Wilko 5 w związku z nabyciem spółek projektowych, negocjacjami umów oraz finansowaniem budowy farm wiatrowych

Kancelaria Clifford Chance doradzała Wilko 5, spółce kontrolowanej przez Helios Energy Investments Fund, w związku z nabyciem spółek projektowych utworzonych w celu budowy pięciu farm wiatrowych o całkowitej mocy 26 MW posiadających wsparcie w aukcji OZE w 2019 r. Zespół doradzał także przy negocjowaniu umów projektowych (TSA, O&M, BOP) oraz w związku z pozyskaniem finansowania w kwocie 155 mln PLN od DNB Bank Polska z przeznaczeniem na budowę farm wiatrowych w Wielkopolsce oraz pokrycie kosztów podatku VAT. Instalacja po wybudowaniu dostarczy do sieci ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.

W skład zespołu obsługującego transakcję weszli: Paweł Puacz (Counsel), Michał Jadwisiak (Senior Associate), Marcin Markowski (Senior Associate), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Aleksandra Białyszewska (Associate), Weronika Miszewska-Mietła (Associate) oraz Roksana Kałużna-Bałazy.