Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised mBank on the financing of the construction of the Kostomłoty wind farm by Polenergia

  • en
  • pl
  • Language options

5 October 2020

Clifford Chance advised mBank on the financing of the construction of the Kostomłoty wind farm by Polenergia

Clifford Chance advised mBank on credit facilities in the total amount of PLN 150 million granted for the financing of the costs of construction and VAT in connection with the Kostomłoty wind farm project with the planned capacity of 27 MW and the estimated annual production of approx. 82 GWh. This is one of the three onshore wind farm projects of Polenergia which won the auction for the sale of electricity from renewable sources (RES) last year.

The legal assistance on the transaction was coordinated by Michał Jadwisiak (Senior Associate), with partner supervision by Andrzej Stosio (Partner). The Clifford Chance team was also composed of: Paweł Puacz (Counsel), Piotr Węcławowicz (Associate) and Mateusz Ciechomski (Junior Associate).

Clifford Chance doradzała mBankowi w związku z finansowaniem budowy farmy wiatrowej Kostomłoty przez Polenergię

Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi w związku z kredytami w łącznej wysokości 150 mln PLN udzielonymi w celu finansowania kosztów budowy i podatku VAT w związku z projektem farmy wiatrowej Kostomłoty o planowanej mocy 27 MW i szacowanej rocznej produkcji około 82 GWh. Jest to jeden z trzech projektów lądowych elektrowni wiatrowych Polenergii, które wygrały ubiegłoroczną aukcję na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Koordynację obsługi prawnej transakcji zapewnił Michał Jadwisiak (Senior Associate), a nadzór partnerski nad transakcją sprawował Andrzej Stosio (Partner). W skład zespołu Clifford Chance weszli ponadto: Paweł Puacz (Counsel), Piotr Węcławowicz (Associate) i Mateusz Ciechomski (Junior Associate).