Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised the banks on the financing of the construction of a wind plant in Dębsk by Polenergia

  • en
  • pl
  • Language options

17 July 2020

Clifford Chance advised the banks on the financing of the construction of a wind plant in Dębsk by Polenergia

Clifford Chance advised a consortium of banks composed of EBRD, ING Bank Śląski, mBank and Santander Bank Polska in connection with a term and revolving facility in the aggregate amount of PLN 553 million granted to Polenergia to finance the construction of a 121 MW wind farm in Dębsk, which will take advantage of support under the auction system, as well as to finance the VAT costs.

It is the largest investment in the Polenergia Group's history and will increase Polenergia's power in the onshore wind farm segment by almost 50%. The farm will be producing electricity sufficient to supply 183,000 households.

The implementation of the project is an important step in Poland's green transformation and will enable a reduction in emissions of CO2 by as much as 318,000 tonnes, SO2 by 318 tonnes, NOx by 318 tonnes, CO by 106 tonnes and suspended matter by 18 tonnes.

The legal advice for the transaction was coordinated by Michał Jadwisiak (Senior Associate), with partners Andrzej Stosio and Jared Grubb supervising the transaction overall. The Clifford Chance team also included Paweł Puacz (Counsel), Maksymilian Jarząbek (Senior Associate), Piotr Węcławowicz (Associate) and Mateusz Ciechomski (Junior Associate).

Clifford Chance doradzała bankom w związku z finansowaniem budowy elektrowni wiatrowej w Dębsku przez Polenergię

Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w składzie: EBOiR, ING Bank Śląski, mBank i Santander Bank Polska w związku z kredytem terminowym i odnawialnym w łącznej wysokości 553 mln PLN udzielonym spółce celowej Polenergii w celu finansowania kosztów budowy i podatku VAT w związku z planowanym uruchomieniem farmy wiatrowej o mocy 121 MW w Dębsku, która będzie korzystać ze wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.

Jest to największa w historii Grupy Polenergia inwestycja, która zapewni blisko 50-procentowy wzrost mocy, jakie Polenergia posiada w segmencie lądowych farm wiatrowych. Farma dostarczy prąd, który pokryje zapotrzebowanie 183 tysięcy gospodarstw domowych.

Realizacja tego projektu to znaczący krok w polskiej zielonej transformacji. Dzięki niemu możliwa będzie redukcja zanieczyszczeń o nawet 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej.

Koordynację obsługi prawnej transakcji zapewnił Michał Jadwisiak (Senior Associate), a nadzór partnerski nad transakcją sprawowali partnerzy Andrzej Stosio i Jared Grubb (Partner). W skład zespołu Clifford Chance weszli ponadto: Paweł Puacz (Counsel), Maksymilian Jarząbek (Senior Associate), Piotr Węcławowicz (Associate) i Mateusz Ciechomski (Junior Associate).