Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Interpretativní výrok aneb procesní záchranná brzda?

6 October 2015

V souvislosti s nikoliv neobvyklou potřebou vypořádat se se závěry obecných soudů, jež vykazují znaky výkladu contra legem, a snahou využít všech dostupných prostředků k eliminaci či alespoň zmírnění jejich případných důsledků, stojí za pozornost institut tzv. interpretativního výroku Ústavního soudu.

Ústavní soud aplikuje a nadále rozvíjí praxi vydávání interpretativních výroků již od roku 2004. Ústavní soud přímo ve výroku svého nálezu podá ústavně konformní výklad zákonného ustanovení, které bylo napadeno pro tvrzený rozpor s ústavním pořádkem. Děje se tak v situacích, kdy spíše než samotné zákonné ustanovení je protiústavní jeho interpretace a aplikace obecnými soudy. Interpretativním výrokem Ústavní soud takovouto ústavně nekonformní interpretaci a aplikaci koriguje. O vydání interpretativního výroku se může svým podnětem v kterékoliv fázi řízení přičinit i účastník řízení, aniž by bylo nutné absolvovat celý instanční postup. Za určitých okolností tak může účastník odvrátit vydání rozhodnutí založeného na vadné interpretaci zákona, které by se po jeho vydání vyššími soudy jen obtížně korigovalo.

Download PDF