Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de praktijk

9 February 2015

Per 1 januari 2015 is het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Dit roept, zo merken wij, de nodige vragen op: Wat betekent dit in de praktijk? Geldt er een overgangsperiode? Moeten bestaande arbeidsovereenkomsten al worden aangepast?

In de client briefings van maart en september 2014 hebben wij een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in het kader van de WWZ. Deze WWZ update is daarop een vervolg waarin wij kort de implicaties van de WWZ per 1 januari jl. bespreken en praktische tips geven.

Download PDF

Related Papers