Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Co zmieni się w zamówieniach publicznych?

11 January 2016

W 2014 roku weszła w życie dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień klasycznych, dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień sektorowych oraz dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Wprowadzają one wiele zmian w porównaniu z obecnie obowiązującą regulacją.

W ostatnich dniach grudnia 2015 r. nowy rząd zdecydował, że w celu implementacji przepisów unijnych znowelizowane zostanie Prawo zamówień publicznych (poprzedni rząd planował uchwalenie całkowicie nowej ustawy).

Przypominamy o tym, co nowego przyniesie nam nowelizacja.  

Download PDF