Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów terminowych

24 August 2015

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał, a 21 sierpnia 2015 r. ogłoszono ustawę wprowadzającą istotne zmiany do Kodeksu pracy, mające głównie na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów o pracę na czas określony. Zmiany porządkują także rodzaje umów o pracę, zrównują w znacznym stopniu umowy zawierane na czas określony i zawierane na czas nieokreślony, oraz wyraźnie wprowadzają możliwość zwalniania przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Download PDF