Clifford Chance

Briefings

Ustawa o kredycie konsumenckim - implementacja Dyrektywy 2008/48/WE

13 June 2011

12 maja 2011 r. uchwalona zostala ustawa o kredycie konsumenckim
implementujaca do polskiego porzadku prawnego dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008
roku w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylajaca
dyrektywe Rady 87/102/EWG. Nowe przepisy wprowadzaja niemal
rewolucyjne zmiany w dotychczasowych zasadach kredytowania
zakupów konsumenckich.

Download File

Ustawa o kredycie konsumenckim - implementacja Dyrektywy 2008/48/WE

Download PDF (151Kb | Polish)