Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Cliford Chance advises Emitel S.A. on the up to PLN 1.57 billion financing

  • en
  • pl
  • Language options

4 September 2023

Cliford Chance advises Emitel S.A. on the up to PLN 1.57 billion financing

International law firm Clifford Chance advised Emitel S.A. on the financing of up to PLN 1.57 billion granted by a consortium of leading Polish and international banks in order to repay the existing facility as well as to fund the company’s operational activities, investments, and acquisition plans. The new financing includes a senior secured term loan, a capex facility, and a revolving credit facility.

The consortium of lenders included: Bank Handlowy w Warszawie S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU S.A., Bank Pekao S.A. (also acting as Facility Agent and Security Agent), DNB Bank ASA, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., and Alior Bank S.A.

The Clifford Chance team advising on the transaction was led by Maksymilian Jarząbek (Senior Associate), supervised by Andrzej Stosio (Partner) and included: Artur Gładysz and Krzysztof Burda (Lawyers), who were responsible i.a. for the security documentation and orchestrating the utilisation process, as well as Bartosz Zieliński (Lawyer), who co-led the process in relation to intercreditor arrangements. Jared Grubb (Partner), Genevieve Wohlfeil and Giuseppe Chiaula (Associates) advised on English law aspects of the transaction.

Clifford Chance doradzała Emitel S.A. przy finansowaniu do kwoty 1,57 mld PLN

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała Emitel S.A. w związku z finansowaniem do kwoty 1,57 mld PLN, udzielonym przez konsorcjum wiodących polskich i międzynarodowych banków celem spłaty istniejącego kredytu, a także sfinansowania działalności operacyjnej, inwestycji i planów akwizycyjnych spółki. Nowe finansowanie obejmuje uprzywilejowany zabezpieczony kredyt terminowy, kredyt inwestycyjny i kredyt odnawialny.

W skład konsorcjum kredytodawców wchodzą: Bank Handlowy w Warszawie S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU S.A., Bank Pekao S.A. (pełniący również funkcję Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczenia), DNB Bank ASA, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Alior Bank S.A.

Zespołem Clifford Chance doradzającym przy transakcji kierował Maksymilian Jarząbek (Senior Associate) pod nadzorem Andrzeja Stosio (Partner), a w skład zespołu weszli: Artur Gładysz oraz Krzysztof Burda (Prawnicy), którzy odpowiadali m.in. za dokumentację zabezpieczeń oraz koordynację procesu wypłaty, i Bartosz Zieliński (Prawnik), który odpowiadał za uzgodnienia w związku z umową pomiędzy wierzycielami. Jared Grubb (Partner), Genevieve Wohlfeil i Giuseppe Chiaula (Associates) doradzali w związku z elementami prawa angielskiego.