Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises Millennium Leasing in connection with a synthetic securitization

  • en
  • pl
  • Language options

14 September 2023

Clifford Chance advises Millennium Leasing in connection with a synthetic securitization

International law firm Clifford Chance has advised Millennium Leasing sp. z o.o. in connection with a synthetic securitization. As part of the transaction, Millennium Leasing transferred a significant part of the credit risk from a selected portfolio to be securitized to an investor. The transfer of the risk of the securitized portfolio is carried out through a recognised credit protection instrument in the form of a credit-linked note (CLN). UniCredit Bank acted as arranger and issuing agent in the transaction.

The Clifford Chance team advising on the transaction included Timothy Cleary (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Christopher Leonard (Senior Associate), Sam Steinert (Lawyer) and Daniel Lancaster (Trainee Solicitor).

Clifford Chance doradzała Millennium Leasing w związku z sekurytyzacją syntetyczną

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Millennium Leasing sp. z o.o. w związku z sekurytyzacją syntetyczną. W ramach transakcji Millennium Leasing dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela realizowane jest poprzez uznany instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (obligacji CLN). Rolę organizatora i agenta ds. emisji w transakcji pełnił UniCredit Bank.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli: Timothy Cleary (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Christopher Leonard (Senior Associate), Sam Steinert (Lawyer) and Daniel Lancaster (Trainee Solicitor).