Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance is advising on the sale of American Heart of Poland

  • en
  • pl
  • Language options

28 August 2023

Clifford Chance is advising on the sale of American Heart of Poland

International law firm Clifford Chance advised AHP Investments sp. z o.o. on the signing of the agreement for the sale of the majority stake in American Heart of Poland, the largest independent provider of comprehensive cardiovascular care in Europe, one of the three largest private healthcare providers in Poland, to Gruppo San Donato, Italy’s largest private healthcare group, in partnership with GKSD S.r.l.

The Clifford Chance team advising on the transaction was led by Agnieszka Janicka (Managing Partner) and Tomasz Derda (Counsel) and included also Tomasz Szekalski (Senior Associate), Krzysztof Regucki (Lawyer) and Aleksandra Właszczuk (Senior Associate). Iwona Terlecka (Counsel) and Natalia Hartung (Attorney) advised on antitrust matters. The legal due diligence team was coordinated by Arkadiusz Walkowicz (Senior Associate), and also included Marcin Waszyński (Lawyer), Katarzyna Kuchta (Associate), Joanna Satkiewicz (Senior Associate), Oliwia Hutnik (Senior Associate), Nikoletta Kozioł (Lawyer), Krzysztof Burda (Lawyer), Marta Marzysz (Lawyer), Adam Szyndler (Lawyer), Aleksandra Ulatowska (Senior Associate), Mariusz Wiśniewski (Lawyer), Maria Janiak (Lawyer), Julia Piotrkowicz (Lawyer) and Mateusz Chmura (Senior Associate). Agnieszka Dobrzeniecka (Knowledge Lawyer) assisted on the pledge documents. Umberto Penco Salvi (Partner), Andrea Andolina (Senior Associate), Shirin Niazi (Associate), Francesco Straface (Lawyer) and Donato Macovez (Lawyer) advised on Italian law aspects of the transaction.

Clifford Chance doradza przy sprzedaży American Heart of Poland

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała AHP Investments sp. z o.o. w związku z zawarciem umowy dotyczącej sprzedaży większościowego pakietu akcji American Heart of Poland, największego niezależnego dostawcy usług w zakresie kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej w Europie, jednego z trzech największych podmiotów prywatnych działających w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce, na rzecz Gruppo San Donato, największej włoskiej grupy świadczącej usługi prywatnej opieki zdrowotnej, działającej w tej transakcji we współpracy z GKSD S.r.l.

Zespołem Clifford Chance doradzającym przy transakcji kierowali Agnieszka Janicka (Partner Zarządzająca) i Tomasz Derda (Counsel), a w jego skład weszli również Tomasz Szekalski (Senior Associate), Krzysztof Regucki (Prawnik) oraz Aleksandra Właszczuk (Senior Associate). Iwona Terlecka (Counsel) oraz Natalia Hartung (Attorney) doradzały w aspektach dotyczących prawa konkurencji. Zespół ds. prawnego due diligence koordynował Arkadiusz Walkowicz (Senior Associate), a w jego skład weszli również Marcin Waszyński (Prawnik), Katarzyna Kuchta (Associate), Joanna Satkiewicz (Senior Associate), Oliwia Hutnik (Senior Associate), Nikoletta Kozioł (Prawnik), Krzysztof Burda (Prawnik), Marzysz (Prawnik), Adam Szyndler (Prawnik), Aleksandra Ulatowska (Senior Associate), Mariusz Wiśniewski (Prawnik), Maria Janiak (Prawnik), Julia Piotrkowicz (Prawnik) oraz Mateusz Chmura (Senior Associate). Przy dokumentach dotyczących zastawów doradzała Agnieszka Dobrzeniecka (Knowledge Lawyer). Umberto Penco Salvi (Partner), Andrea Andolina (Senior Associate), Shirin Niazi (Associate), Francesco Straface (Prawnik) i Donato Macovez (Prawnik) doradzali w zakresie prawa włoskiego.