Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises Cargounit on an up to PLN 1.5bn financing transaction

  • en
  • pl
  • Language options

20 July 2023

Clifford Chance advises Cargounit on an up to PLN 1.5bn financing transaction

International law firm Clifford Chance advised Cargounit, a leading Central and Eastern European locomotive lessor headquartered in Poland, on a complex transaction contemplating a financing platform combining term facilities, a private placement loan, revolving and capex facilities of up to PLN 1.5bn (EUR 338m). The financing also includes a sustainability-linked loan which Cargounit will use to fund the purchase of environmentally friendly locomotives.

The financing has been provided by PKO Bank Polski, DWS, ING Bank, Siemens Bank, Bank Pekao, ABN AMRO, Societe Generale, Erste Group Bank AG, La Banque Postale and Bank Ochrony Środowiska. Bank Pekao is acting as the facility agent and security agent.

The Clifford Chance team was led by Mateusz Chrusciak (Counsel) and supervised by Irena Floras-Goode (Partner) and Andrzej Stosio (Partner). Other members of the transaction team included Piotr Węcławowicz (Associate), Wojciech Wątor (Senior Associate), Dominika Wróblewska (Senior Associate), Aleksander Smakosz (Junior Associate) and Mateusz Leleno (Junior Associate).

Kancelaria Clifford Chance doradzała Cargounit w związku z transakcją finansowania o wartości do 1,5 mld PLN

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Cargounit, wiodącemu leasingodawcy lokomotyw z Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Polsce, w złożonej transakcji dotyczącej platformy finansowania łączącej kredyty terminowe, pożyczkę w formule private placement, oraz kredyty odnawialne i inwestycyjne o wartości do 1,5 mld PLN (338 mln EUR). Finansowanie obejmuje również kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem, który Cargounit wykorzysta na sfinansowanie zakupu lokomotyw przyjaznych dla środowiska.

Finansowania udzieliły PKO Bank Polski, DWS, ING Bank, Siemens Bank, Bank Pekao, ABN AMRO, Societe Generale, Erste Group Bank AG, La Banque Postale oraz Bank Ochrony Środowiska. Bank Pekao pełni rolę agenta kredytu i agenta zabezpieczenia.

Zespołem Clifford Chance kierował Mateusz Chrusciak (Counsel), a nadzór nad nim sprawowali Irena Floras-Goode (Partner) oraz Andrzej Stosio (Partner). W zespole transakcyjnym znaleźli się także Piotr Węcławowicz (Associate), Wojciech Wątor (Senior Associate), Dominika Wróblewska (Senior Associate), Aleksander Smakosz (Junior Associate) oraz Mateusz Leleno (Junior Associate).