Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises IPOPEMA Securities on the issue of bonds with a total value of PLN 140 million by Echo Investment

  • en
  • pl
  • Language options

13 June 2023

Clifford Chance advises IPOPEMA Securities on the issue of bonds with a total value of PLN 140 million by Echo Investment

International law firm Clifford Chance advised IPOPEMA Securities S.A. on the issue of 5-year unsecured bonds with a total value of PLN 140 million by Echo Investment S.A., a leader on the real estate market in Poland. Their interest rate was determined based on the variable WIBOR 6M rate increased by a margin for investors. In relation to the issue, IPOPEMA Securities acts, among other things, as the organiser and exclusive dealer of the issue.

The money obtained from the bond issue will be used to strengthen the leading position on the real estate market in Poland.

The Clifford Chance team advising on the transaction included: Miłosz Gołąb, Aleksandra Rudzińska and Zuzanna Bartczak.

Previously, we advised IPOPEMA Securities on the establishment of a new up to PLN 500 million bond issuance programme and the first bond issue under the programme by Echo Investment.

Clifford Chance doradzała IPOPEMA Securities w związku z emisją obligacji o łącznej wartości 140 mln PLN przez Echo Investment

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała na rzecz IPOPEMA Securities S.A. w związku z emisją przez Echo Investment S.A., lidera na rynku nieruchomości w Polsce, 5-letnich obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości 140 milionów PLN. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. W odniesieniu do tej emisji IPOPEMA Securities pełni rolę, między innymi, organizatora i wyłącznego dealera emisji.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na umacnianie pozycji lidera na rynku nieruchomości w Polsce.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli: Miłosz Gołąb, Aleksandra Rudzińska i Zuzanna Bartczak.

Wcześniej doradzaliśmy na rzecz IPOPEMA Securities w związku z ustanowieniem nowego programu emisji obligacji do kwoty 500 mln PLN oraz pierwszą emisją obligacji w ramach programu przez Echo Investment.